Välkommen på diskussionskväll med mångfaldsgruppen!

Mångfaldsgruppen inom Naturskyddsföreningen Kronoberg har äran att inbjuda till en diskussionskväll om skogsskyddsfrågor måndagen den 8 december kl 18:00 i Studiefrämjandets lokaler på Kronobergsgatan 7 i Växjö. Vi kommer under kvällen att få besök av Rebecka Le Moine och Malin Lundberg från SNF Östergötlands skogsgrupp som kommer att berätta om hur de arbetar med skogsskyddsfrågor […]

Läs mer