Länsförbundet i Kronoberg

Naturskyddsföreningen Kronoberg är Svenska Naturskyddsföreningens länsförbund i Kronoberg och i Loshults socken i Skåne län. De lokala föreningarna, kretsarna, i Kronoberg är:

Länsförbundet ska regionalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål. Vi ska också stödja och utveckla kretsverksamheten på lokal nivå.

Varje år håller vi en länsstämma, som är vårt högsta beslutande organ. Alla medlemmar är välkomna att närvara och har också yttrande- och förslagsrätt. Inför stämman ska kretsarnas styrelser utse ombud med rösträtt vid länsstämman.

Protokoll länsstämma 2023, pdf

Mer information om länsförbundet hittar du i våra stadgar på sidan Om oss. Där hittar du också kontaktuppgifter till länsförbundets styrelse.