Styrelsen 2016/2017

Ansvarig för regionala kansliet Sydost: Christopher Johansson

Kontaktperson för mångfaldsgruppen: Peter Rolfson (Sunnerbo)
mobil: 070-661 97 57

Ordförande: Monika Bivall (Alvesta)

Vice ordförande: Björn Martinsson (Alvesta)

Kassör: Kaj Johansson (Alvesta)

Sekreterare: Ann Elofsson (Växjö)

Ledamöter:
Bengt Arnby (Växjö)

Sven Nilsson (Linnébygden)

Christopher Johansson (Växjö)

Victoria Kullenberg (Sunnerbo)

Valberedning:
Per Hansson

Glenn Sjöstrand

Lena Lernå