Regionärenden hänvisas till Kansli sydosts verksamhetsutvecklare.

Kontakta hela länsförbundets styrelse via vår gemensamma mail.

Ledamöter

Ann Elofsson: Ordförande (Växjö)

Peter Rolfson: Vice ordförande & kontaktperson, Mångfaldsgruppen (Sunnerbo)

Kaj Johansson: Kassör (Alvesta)

Sven Nilsson: Ledamot (Linnébygden)

Bengt Arnby: Ledamot (Växjö)

Björn Martinsson: Ledamot (Alvesta)

Christopher Johansson: Ledamot & arbetsgivaransvarig, Kansli sydost (Växjö)

Johanna Mysjö: Ledamot (Växjö)

Victoria Kullenberg: Ledamot (Sunnerbo)

Valberedning

Monika Bivall (Alvesta)

Lena Göransson (Sunnerbo)

Lovisa Back (Tingsryd)