Ärenden som rör regionen hänvisas till verksamhetsutvecklare: Hanna Karlsson

Kontakta länsförbundets styrelse via: kronoberg@naturskyddsforeningen.se

Ledamöter

Ordförande: Vakant – roterande ordförandeskap

Peter Rolfson: Kontaktperson för Mångfaldsgruppen (Sunnerbo, 0706619757)

Kaj Johansson: Kassör (Alvesta)

Ann Elofsson: Sekreterare (Växjö)

Bengt Arnby: Ledamot (Växjö)

Sven Nilsson: Ledamot (Linnébygden)

Christopher Johansson: Arbetsgivarrepresentant, Kansli sydost (Växjö)

Victoria Kullenberg: Ledamot (Sunnerbo)

Valberedning

Per Hansson

Lena Lernå