Om oss

I länsförbundets styrelse jobbar vi för att skapa bra förutsättningar för de lokala kretsarnas verksamhet. Vi arrangerar alltså inga egna aktiviteter utan är riksföreningens förlängda arm.

Varje år bjuder vi in alla medlemmarna till länsstämma. Vi svarar på remisser och medverkar i dialoger av olika slag.

Kontakt

Kontakta hela länsförbundets styrelse via vår gemensamma e-post.

Ledamöter

Valberedning