Var med och rädda vargen!

Vargen Kynna har etablerat revir mellan Ljungby och Älmhult i sydvästra Småland. För att förhindra angrepp på tamdjur gäller det att snabbt få upp skadeförebyggande stängsel. Naturskyddsföreningen Kronoberg bjuder in dig som är intresserad av att aktivt göra en insats för vargen. I samarbete med Rovdjursföreningen organiserar vi en stängselgrupp som vid behov kan rycka […]

Läs mer

Anders Wijkman: Vi lever över våra tillgångar!

Anders Wijkman mötte en intresserad publik med övervägande ungdomar under den drygt timmeslånga föreläsningen i IKEA-salen på Campus. Efter föreläsningen kunde de som vill köpa ett signerar exemplar av boken Den stora förnekelsen, som Anders Wijkman skrivit tillsammans med Johan Rockström. Den 27 september passerade vi ”overshoot day”, dvs den dag då mänskligheten överskred årets produktion av […]

Läs mer

Mångfald i hagen och magen!

Kopplingen mat och klimat har blivit uppenbar för många den senaste tiden, men alla kanske inte tänker på att våra matvanor också påverkar den natur vi vill bevara. Beteshagen som naturtyp uppskattas av flertalet – det finns det vetenskapliga belägg för- men om de naturliga betesmarkerna med träd och blomsterprakt ska finnas kvar fordras det […]

Läs mer

Biologisk mångfald är grunden för livet

För att sätta fokus på mångfaldens betydelse har FN deklarerat internationellt temaår för biodiversitet år 2010. Det är också ett försök att sätta stopp för den snabba utarmningen av den biologiska mångfalden som människan orsakar (ca 1000 gånger snabbare än de naturliga processerna enligt experterna). Ända sedan tidernas begynnelse har arter uppstått och försvunnit, men […]

Läs mer

Välkommen till Kronobergs länsförbunds webb. Här kommer du att kunna läsa om vår verksamhet och ta del av information om kommande aktiviteter.

Läs mer