Mångfaldsgruppen

Mångfaldsgruppen inom Naturskyddsföreningen Kronoberg består av en grupp naturintresserade personer med stort miljöengagemang som tillsammans arbetar för att bevara vårt läns rika natur. Vi oroas över att miljön runt omkring oss förändras i allt snabbare takt och att fler och fler arter riskerar att försvinna från våra landskap. Vi vill att våra skogar och odlingslandskap skall fortsätt att vara platser där även nästa generation naturintresserade kan skaffa sig nya upplevelser av mångfalden runt omkring oss och där alla arter som hör hemma kan behålla sin plats.

Vi har en inventeringsgrupp som arbetar med att inventera skogar som anmälts för avverkning och som jobbar aktivt med att försöka förbättra skogsbrukets miljöhänsyn. Inom inventeringsgruppen arbetar vi tillsammans för att lära oss mer om biologisk mångfald och hur vi hittar den ute i fält. Vi planerar att under våren 2015 hålla en inventeringskurs med fokus på signalarter för skyddsvärd skog och nya medlemmar är mycket välkomna att delta. Mångfaldsgruppen är ansluten till Naturskyddsföreningens nationella skogsnätverk varifrån vi också kan få stöd och hjälp med utbildningar och vi kommer kontinuerligt att fortbilda oss för att förbättra vår inventeringsförmåga.

Är du intresserad av att komma ut i skog och mark i inventeringsgruppens regi är du varmt välkommen att kontakta oss! Det är inte dina förkunskaper utan ditt engagemang som är viktigast!

Med vänliga hälsningar,
Mångfaldsgruppen

 

skog