Mångfald i hagen och magen!

Kopplingen mat och klimat har blivit uppenbar för många den senaste tiden, men alla kanske inte tänker på att våra matvanor också påverkar den natur vi vill bevara. Beteshagen som naturtyp uppskattas av flertalet – det finns det vetenskapliga belägg för- men om de naturliga betesmarkerna med träd och blomsterprakt ska finnas kvar fordras det […]

Läs mer

Biologisk mångfald är grunden för livet

För att sätta fokus på mångfaldens betydelse har FN deklarerat internationellt temaår för biodiversitet år 2010. Det är också ett försök att sätta stopp för den snabba utarmningen av den biologiska mångfalden som människan orsakar (ca 1000 gånger snabbare än de naturliga processerna enligt experterna). Ända sedan tidernas begynnelse har arter uppstått och försvunnit, men […]

Läs mer